Kuřim

Město Kuřim leží třináct kilometrů severozápadně od Brna. Doklady o osídlení této oblasti jsou už z pravěku. Původně zemědělská osada se v průběhu staletí proměnila a dnes je s více než 10 000 obyvateli největším městem a významným průmyslovým střediskem okresu Brno-venkov. Kuřim je obcí s rozšířenou působností, členem Národní sítě zdravých měst ČR a dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kuřimka.

Katastrem Kuřimi procházela už ve středověku významná Trstenická stezka. Město je poblíž dopravně výhodné silniční komunikace ve směru Brno – Svitavy, na komunikaci Brno – Tišnov a na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod. Železnice mezi Tišnovem a Brnem funguje už od roku 1885. V současné době zabezpečuje veřejnou dopravu krajský integrovaný dopravní systém.

Vznik městského znaku souvisí s povýšením někdejší vsi na městečko a patrně je odvozen od znaku šlechtického rodu Tasoviců. Poprvé je doložen na pečeti z doby před rokem 1560, pravidelně ho však město užívá až od devatenáctého století. Ve znaku má Kuřim stříbrný štít s černým orlím křídlem o dvou řadách per – horní s pěti velkými pery a dolní s šesti malými, sepnutými stříbrnou pružinou. Počtem per a jejich uspořádáním do dvou řad se erb města liší od jiných podobných šlechtických i městských znaků.

Přesný rok založení Kuřimi není znám. Poprvé se dovídáme o její existenci ze zakládací listiny kostela sv. Máří Magdaleny z roku 1226. Kuřim byla založena již koncem 12. století, pravděpodobně na místě slovanského osídlení z doby Velkomoravské říše. Po jejím rozpadu byla Kuřim znovu osídlena na příkaz brněnského knížete z rodu Přemyslovců. V roce 1241 se dostali do Kuřimi Avaři a obec včetně kostela vypálili. Až do roku 1405 byla Kuřim majetkem Přemyslovců. Poté byla celá nebo její části v držení celé řady šlechtických rodů.

V roce 1547 se stala správním centrem brněnského panství. Třicetiletá válka a související vpád Švédů na Moravu Kuřim přežila částečně vypálená, včetně zámku. Ten byl po válce obnoven jako první.

Zámek, stojící na místě gotické tvrze ze 2. poloviny 14. století, je dvoupatrový a vyrůstal od renesance až po 19. století. Pojatý je spíš účelně než honosně. Na nádvoří se v současné době konají kulturní akce s názvem „Kuřimské zámecké kulturní léto“, přímo v zámku je galerie moderního umění. V jihovýchodní části města, na úbočí Kuřimské hory, láká k návštěvě vodní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Voda do kaple je svedena z masívu Kuřimské hory potrubím z borového dřeva a v současnosti není pitná.

Ve městě jsou dvě náměstí. Starší z nich, náměstí 1. května, vystřídalo historický kuřimský rynek. Nyní slouží jako odpočinková zóna, jeho dominantou je takzvaný „Mokrý kámen“ od sochaře Pavla Opočenského. Jedním z pamětníků starých časů je na náměstí stojící barokní socha sv. Floriána (datována 1679), patrona hasičů a ochránce před ničivým živlem – ohněm. Dále je zde pomník obětem světových válek a busta Edvarda Beneše, který je jediným čestným občanem města.

Dominantou Náměstí Osvobození je kulturní dům ze šedesátých let, kdy náměstí vzniklo. Na náměstí stojí socha věnovaná rumunským vojákům.

Kuřim má tři areály základních škol a pět areálů mateřských škol. Děti dále mohou využívat základní uměleckou školu. V kuřimském zámku našla vhodné prostory SOŠ a SOU Kuřim s.r.o.

Už téměř třicet let má město i krytý bazén, postavený v roce 1982. V letech 2009–10 prošel rekonstrukcí a dostavbou. Nový sportovně relaxační komplex Wellness Kuřim je tvořen několika bazény, tobogánem, fi tcentrem, aerobním sálem, bohatou nabídkou relaxačních a regeneračních procedur, dětským koutkem a restaurací. Celý plavecký areál včetně letního otevřeného koupaliště se rozkládá v severní části města.

V katastru Kuřimi směrem k Jinačovicím se nachází i rozsáhlý stohektarový sportovně rekreační golfový areál evropské úrovně. Nabízí svým návštěvníkům komplexní služby spojené s golfem, vedle toho mohou návštěvníci využívat restaurační a ubytovací zařízení. Ve městě dále najdete horolezeckou stěnu, několik veřejně přístupných hřišť a různě zaměřené tělocvičny.

Poválečný rozvoj města je spojen především se závodem TOS Kuřim, jehož základy vznikly v době války při zvýšeném zbrojení. Továrna se postupně rozrůstala a stala se největším zaměstnavatelem pro rozsáhlé kuřimské okolí. Ve druhé polovině 90. let začala budovat v Kuřimi svůj závod také nadnárodní společnost AMP. Působí zde také řada menších podnikatelů.

Město je ideálním nástupním místem k výletům na kopec Babí lom (562 m n. m.) s turistickou rozhlednou z roku 1961, Zlobici (419 m n. m., chov ovcí a koz se salaší a dalšími akcemi) i do lesů u Brněnské přehrady nebo do Moravského krasu. Je zde dostatek kvalitně vedených turisticky značených cest. Netradičně pojatá městská naučná stezka Zárubou (381 m n. m.) a Horkou (383 m n. m.) je svým způsobem unikátní a v naší republice ojedinělá. Informační tabule jsou řezbářskými díly. Lokality se zvláště chráněnými druhy rostlin obklopují město ze všech stran. Přírodní památka Zlobice se stala Evropsky významnou lokalitou v rámci Natury 2000 a je zapsaná do evropského seznamu. Na západním okraji města se nachází rybník Srpek. Vodní nádrž byla revitalizovaná v roce 2010 a slouží ke každodenní rekreaci obyvatel města a okolních obcí.

Centrem města prochází regionální páteřní cyklotrasa, vyznačená v úseku Brno – Mokrá Hora – Lelekovice – Podlesí – Kuřim – Moravské Knínice – Chudčice – Veverská Bítýška. Trasa je vedená po stopách zrušených železničních tratí Brno – Kuřim – Tišnov a Kuřim – Veverská Bítýška. Ve Veverské Bítýšce je tato trasa napojena na cyklotrasu Praha – Brno – Vídeň, která je součástí mezinárodní sítě cyklotras Euro-Velo. Kuřim zakládá nové tradice společenských akcí. V únoru Kuřimský masopust, v září Medové dny, v listopadu Svátek vína a Mikulášský jarmark v prosinci. Městská knihovna, rozšířená v uplynulých letech, metodicky vede knihovny ve více než sto obcích a pomáhá jim v činnosti. Součástí knihovny je i kulturní oddělení, které pořádá akce především v kulturním domě na náměstí a v komorním sále ZUŠ Kuřim, který má výjimečnou akustiku. Mnohé kulturní akce mají nadregionální význam.

Více informací o městě lze najít na
www.kurim.cz