Po stopách zrušené železnice

Mikroregionem Kuřimka prochází cyklotrasa č. 5231, která je vedena po tělese bývalé železniční trati. Pojďme se tedy vydat po stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška.

Její počáteční stanici, Kuřim, najdeme na dnešní trati Brno – Tišnov, jež byla zprovozněna v roce 1885. Stará budova zde již nestojí, jelikož při přestavbě této trati na dvojkolejnou byla přebudována. Po stopách zrušené dráhy jdeme ulicí Farského, podél kolejí směrem na Tišnov, přes silnici na ulici Legionářské a pokračujeme dále kolem starého mlýna ulicí Husova až k potoku, kde lze spatřit první připomínku, a to zbytky mostu. Odsud se dráha mírně stáčela doleva. My se dáme po proudu potoka směrem ke kostelu a podél zámku na silnici do Moravských Knínic. Před vesnicí odbočíme podél potoka směrem k velké rouře, jež tu zůstala po stavbě Hitlerovy dálnice. Dále pak už navážeme na drážní těleso a vydáme se po mezi směrem k obci. Tam, za silnicí směřující na Čebín, stávala zastávka „Moravské Kynice“. Dále pak koleje vedly podél Kuřimky, kudy dnes prochází cyklotrasa. Ještě před patnácti lety bylo možné rozeznat místa, kde ležely pražce. Zůstaly po nich na cestě malé pravidelně od sebe vzdálené prohlubně. Místy je možné spatřit i mostky. Dojdeme až k silnici, po které se dáme vpravo až k místu, kde se silnice stáčí doprava a stoupá vzhůru.

Dráha zde odbíhá do údolí kolem potoka až do Chudčic, kde před silnicí je možné rozpoznat plochu stejnojmenné zastávky. Odtud vedla trať rovnou po náspu. Ten je v dnešní době zastavěn a tak nám nezbude nic jiného než se dát pod ním až k největšímu zářezu. Projdeme zářezem, který se postupně mění na násep. Zde už bude vidět Veverskou Bítýšku. Cesta pozvolna klesá k domkům a je možné rozeznat nádražní budovy. Z této stanice už pak vedla jen vlečka přes řeku Svratku do kaolínky.

Cyklotrasa č. 5231 Mokrá Hora – Kuřim – Veverská Bítýška „Po stopách zrušených železničních tratí“ začíná v brněnské místní části Mokrá Hora. Odtud se vydává společně s tzv. Černohorskou pivní stezkou nejprve ulicemi místní části a následně přibližně v trase staré místní dráhy Brno – Tišnov (tzv. Tišnovka) kolem bývalých železničních stanic Jehnice a Česká (druhá jmenovaná v současnosti funguje jako zastávka ČD) do Lelekovic. Odtud pak pokračuje úbočím Babího lomu lesní cestou kolem památného stromu „Milionův buk“ na Podlesí a podél Podleského potoka a Kuřimky do Kuřimi.

V Kuřimi trasa prochází rovněž po místních komunikacích, včetně rázovitých uliček Podhoří a U Rybníka s výhledem na panorama kuřimského zámku. Dále vede necelý kilometr po silnici II. třídy směrem na Moravské Knínice. Pak pokračuje pokud možno v trase bývalé železniční trati Kuřim – Veverská Bítýška přes Moravské Knínice a Chudčice. Zde stojí druhý památný strom v regionu, dvěstěpadesátiletá „Chudčická lípa“. V tomto úseku je dobře zachováno, a cyklotrasou využito, několik mostků, delší úseky náspů a rovněž i největší stavební dílo na trati: skalní průřez mezi Chudčicemi a Veverskou Bítýškou. Po průjezdu kolem budovy bývalého veverskobítýšského nádraží (dům č. 29) se trasa v centru obce napojuje na mezinárodní cyklotrasu č. 1 Praha – Brno, tzv. Pražskou stezku a na cyklotrasy v jihozápadním okolí Brna, např. údolím Bílého potoka ve směru na Šmelcovnu, Javůrek, údolím Svratky ve směru do Tišnova, apod.

Cyklotrasu protíná kromě turistických tras i několik naučných a místních stezek: „Stezka zdraví Mokrá Hora – Lelekovice“, „Stezka krajem říčky Ponávky“, „Naučná stezka Zárubou a Horkou“ v Kuřimi a „Naučná stezka po významných krajinných prvcích“ v obci Moravské Knínice.