Kaple sv. Cyrila a Metoděje

U jižního okraje obce stojí zajímavá novogotická osmiboká kaple svatého Cyrila a Metoděje postavená v roce 1863

 Kaple sv. Cyrila a Metoděje je památkově chráněná, postavená v roce 1862. Obraz nad oltářem zachycuje příchod bratrů Cyrila a Metoděje do Velehradu na Moravě za časů krále Rostislava roku 863.

Kaple má oktogonální půdorys s představěnými opěrnými pilíři na nároží, ukončenými sedlovou stříškou. Na přední straně pilířů vpadliny ve tvaru kříže. Vchod s hrotitým záklenkem. Nad vchodem kruhové okénko. Nad opěrnými pilíři fasáda členěna průběžnou zalomenou kordonovou římsou. Mohutná profilovaná podstřešní římsa nese stanovou střechu, ve vrcholu jednoduchý kříž. Kaple je osvětlena 4 kruhovými okny, zaklenuta plackou