Informace pro turisty

Krajina mikroregionu skýtá celou škálu možností využití pro pěší turistiku, agroturistiku, cykloturistiku, rekreační jezdectví, lyžování, nemotorové vodní sporty a další rekreační a sportovní aktivity. V území se nachází řada přitažlivých hodnotných kulturních a historických památek, některým z nich však chybí náležitá publicita. Větší podporu a uplatnění postrádá i obnova tradičních řemesel, oživení a udržování venkovských tradic a venkovské spolkové činnosti.